μεταβεβλημέναι

μεταβεβλημέναι
μεταβάλλω
throw into a different position
perf part mp fem nom/voc pl (epic)
μεταβεβλημένᾱͅ , μεταβάλλω
throw into a different position
perf part mp fem dat sg (epic doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”